Zie foto's (9)

Hôtel - Congres Hotel Mons Van der Valk

Zakenhotels in Mons
  • Capaciteit
    • Personen :  8 Minimum aantal personen
    • Personen :  250 Maximum aantal personen
  • Gesproken talen
    • Engels
    • Frans
    • Nederlands
Hal m2
Zaal 19 - - - - - - 6
Zaal 28 - - - - - - 10
Zaal 42 25 25 - 40 50 - 20
Zaal 42 15 20 - 32 35 - 20
Zaal 48 20 20 - 32 45 - 16
Zaal 60 25 25 - 41 55 - 20
Zaal 200 30 50 - 140 180 - -
Zaal 322 40 90 - 180 220 250 60
Zaal 350 40 100 200 150 250 220 50
Diensten
  • Toegankelijkheid
    • Beperkte mobiliteit
  • Uitrusting
    • Internettoegang
    • Wifi station
    • Flip-over
    • Microfoon
    • Beamer
    • Telefoon
    • Televisie
    • Videoconferentie
  • Diensten
    • Gastvrouwen
    • Schoonmaak / huishouden
    • Interne traiteursdienst
    • Vestiaire
Openings
Openingstijden
  • Heel het jaar 2022
  • Heel het jaar 2023
  • Heel het jaar 2024
  • De 1 januari 2025