coquelict2.jpg

Fietsroute: Mons, eerbetoon aan 1914-1918

Cultureel ,  Per fiets ,  Historisch in Mons
31.2 km
Per fiets
3h
Makkelijk
 • Ter gelegenheid van de 100-jarige verjaardag van de Eerste Wereldoorlog maakt Mons de bevolking bewust van deze eerste oorlog van wereldwijde omvang. Het doet dit samen met andere Belgische en Franse steden die door de oorlog getroffen werden.

  Aan de hand van herdenkingsplechtigheden, tentoonstellingen en verschillende soorten voorstellingen brengt Mons hulde aan alle burgers en militairen die gedurende deze vier jaar hebben geleden.

  Mons vormt in 2014 het hart van de herdenkingen aan de Eerste Wereldoorlog.
  Ontdek de legende van de Engelen van Mons en verken de plekken die door de Grote Oorlog getekend zijn.

  Iets om nooit te vergeten...

 • Zoals iedereen weet, eiste de Eerste Wereldoorlog miljoenen slachtoffers en was het daarmee een van de bloedigste oorlogen ooit. Ook Mons kon niet aan de verwoestingen ontsnappen. Toch vormde de stad het decor voor grote en tragische gebeurtenissen.

  Ook over het Kanaal is de “Slag bij Mons” bekend, deels op basis van mythes, deels op basis van feiten. Mythisch door de grote bekendheid van de “Legende van de engelen van Mons”. De feiten daarentegen tonen dat de Britten in Mons grote...
  Zoals iedereen weet, eiste de Eerste Wereldoorlog miljoenen slachtoffers en was het daarmee een van de bloedigste oorlogen ooit. Ook Mons kon niet aan de verwoestingen ontsnappen. Toch vormde de stad het decor voor grote en tragische gebeurtenissen.

  Ook over het Kanaal is de “Slag bij Mons” bekend, deels op basis van mythes, deels op basis van feiten. Mythisch door de grote bekendheid van de “Legende van de engelen van Mons”. De feiten daarentegen tonen dat de Britten in Mons grote verliezen hebben geleden, waaronder zowel het eerste als het laatste slachtoffer van de gevechten.

  Het was in Mons dat Private PARR en Private ELLISON gedood werden en hiermee voor eeuwig de allereerste en de allerlaatste Britten waren die het leven lieten tijdens het conflict. Hierdoor is Mons “The Place of the First & the Last”. Bovendien ontvingen luitenant DEASE V.C. en Private GODLEY de eerste twee “Victoria Crosses” die tijdens de Eerste Wereldoorlog werden uitgereikt wegens de dappere daden die ze in Mons verrichtten.

  Deze gebeurtenissen dragen bij tot de bekendheid van de “Slag bij Mons” en maken dat iedereen onze herinnering deelt. In 2014 vierde Mons het 100-jarige einde van deze Slag in het bijzijn van verschillende Europese leiders. De Stad Mons wil de herinnering levendig houden aan zij die hier voor hun idealen gevochten hebben, en wier moed nog nagalmt in onze harten en onze herinneringen.

  Tussen legende en realiteit biedt Mons een authentieke herdenkingstocht van grote symbolische waarde. Voorbeeld hiervan is het vredige militaire kerkhof van Saint-Symphorien, waar Britse en Duitse graven nu broederlijk naast elkaar liggen en een herinnering vormen voor de eeuwigheid.
 • Hoogteverschil
  230.42 m
 • Documentatie
  Met GPX / KML-bestanden kunt u de route van uw wandeling naar uw GPS exporteren (of ander navigatieprogramma)
Bezienswaardigheid
1 Gedenkplaten
Er zijn drie gedenkplaten ter herinnering aan de gevallen Ierse, Canadese en Amerikaanse soldaten. De vierde gedenkplaat dient als erkenning van Douai, waarvan de inwoners in 1918 onderdak vonden in Mons.
Copyright Gregory Mathelot - _DSC2727 - 009.jpg
2 Place Charles Simonet
Charles Simonet werkte voor de Britse inlichtingendiensten. Nadat hij verraden werd, werd hij op 20 juni 1915 aangehouden door de Duitse politie en op 6 november 1915 geëxecuteerd op de Nationale Schietbaan van Brussel. Het vrijheidsfiguur centraal op dit plein vormt een eerbetoon aan hem.
3 Gedenkplaat van de Place des Martyrs
Bij hun aankomst in het centrum van Nimy werden burgers gegijzeld door Duitse troepen, die ze gebruikten als menselijk schild tijdens hun doortocht door Mons. Daar aangekomen ontstond er paniek door wederzijdse schoten, waarbij 4 gijzelaars het leven lieten.
4 Mons Memorial Museum
Plek voor reflectie en voor bevraging, museum, interpretatieruimte, ... Deze museale ruimte nodigt bezoekers van alle leeftijden uit om stil te staan bij de talrijke realiteiten en de complexiteit van oorlogsfenomenen.
_DSC0427-VisitMons-GrégoryMathelot.jpg _DSC0441-VisitMons-GrégoryMathelot.jpg
5 Kerkhof van Saint-Symphorien
Op deze unieke en uiterst symbolische plek liggen de stoffelijke resten van de eerste en de laatste Britse soldaat die tijdens de Eerste Wereldoorlog het leven lieten. Daarnaast telt deze begraafplaats quasi evenveel Britse als Duitse graven.
Copyright Gregory Mathelot - _DSC8150 - 009.jpg Copyright Gregory Mathelot - _DSC8071 - 002.jpg
6 Site van het slagveld van de Mont Panisel en van het Bois-là-haut
Het Bois-là-haut en de Mont Panisel zijn twee hoogtes die boven Mons uittorenen en uitstekende uitkijkplaatsen vormen, zeker op Saint-Symphorien. Tijdens de twee slagen bij Mons waren beide heuvels getuigen van gewelddadige gevechtsscènes.
7 Britse en Canadese herdenking aan de twee slagen bij Mons
De twee slagen bij Mons van augustus 1914 en van november 1918 waren de eerste en de laatste confrontatie van troepen van het Britse Rijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Engelse tekst die op het monument gegraveerd staat, is van de hand van Winston Churchill zelf.
8 Gemeentekerkhof van Mons
Vanaf 1914 beslist het Duitse leger om het gemeentekerkhof van Mons noordwaarts uit te breiden. Na de oorlog werden alle lichamen van de soldaten in dit graf samengevoegd. 74 Russische, 9 Roemeense, 2 Belgische, 3 Duitse en 393 Britse soldaten.
9 Gedenkteken van het station van Obourg
Hier werden op 23 augustus 1914 langs beide zijdes van het kanaal de eerste schoten gelost van de slag bij Mons. In totaal werden tijdens deze confrontatie 353 Britse soldaten en 15 officiers gewond of gedood.
10 Le Pont-Rail (Spoorbrug)
Luitenant Maurice James DEASE V.C. was op de spoorbrug de enige die overbleef van zijn sectie van machinegeweren. Hierdoor moest hij zelf het geweer bedienen. Hij raakte vijfmaal gewond en werd uiteindelijk naar de ziekenwagen geëvacueerd waar hij stierf. Private Sydney Frank GODLEY wierp zich op als vrijwilliger, nam het geweer in handen en bleef alleen over, waarmee hij de terugtrekking van zijn medestrijders mogelijk maakte. Hij raakte gewond, vernietigde het wapen en wierp het in het kanaal.

Onder de boog van de spoorbrug bevindt zich een gedenkplaat met volgende inscriptie:

"To the glorious memory of the Officers, NCO and men of the 4th BN Royal Fusiliers who held this sector of the British Front in the defense of the town of Mons. August 23/8/1914 This memorial marks the M.G. position where the first V.C.'s awarded during the war 14-18 were gained by Lt M.J. DEASE and Pte S.F. GODLEY.”
MONS_130610_DSC0769_(c)WBT-JPRemy.jpg MONS_130610_DSC0771_(c)WBT-JPRemy.jpg MONS_130610_DSC0776_(c)WBT-JPRemy.jpg
11 Plaat op de Place de Nimy
Deze gedenkplaat herdenkt de Duitse gewelddadigheden in de streek van Mons, waar geweerschoten tot bloederige taferelen leidden. In Nimy vielen 22 burgerslachtoffers. Ook Quaregnon (66 gedode burgers), Ville-Pommeroeul (14), Flénu (12) en Jemappes (11) werden niet gespaard.
12 Monument 14-18
Monument 14-18
13 Le Pont-Route (brug voor auto's)
U bevindt zich hier op het linkerdeel van de uitstekende deel, die door de 4de Royal Fusilier verdedigd werd. Deze uitstekende deel was ontstaan door de bocht in het kanaal.

De 4de Royal Fusilier verdedigde de posities tussen de brug van Nimy en het station van Mons en telde 4 bruggen: de autobrug naar het park, de valbrug van sluis nr. 6, de spoorbrug van de lijn Parijs-Brussel en de brug van de steenweg naar Brussel.
14 Dodenmonument van de Place du Parc
Een kleine maand nadat de stad in 1918 bevrijd was, buigt de gemeenteraad zich over de bouw van herdenkingsmonumenten. De bouw van drie monumenten ligt op tafel, een eerste ter herinnering aan de Slag bij Mons van 23 en 24 augustus 1914, een tweede voor de slag van 10 en 11 november en een laatste ter herdenking aan de geallieerde soldaten en de Bergenaren die gestorven waren voor hun vaderland, met aanduiding van hun namen. Dit laatste monument kan bezichtigd worden op de Place du Parc.

Op de Place du Parc gaat u naar de Rue du Parc. Aan het verkeerslicht gaat u verder tot de rotonde. Hier slaat u rechts, richting Ghlin – Le Grand-Large. U volgt de rechteroever van het Canal du Centre (Centrumkanaal) tot aan de Avenue de la Sapinette.

U passeert het zwembad van de Grand-Large en gaat verder op de Quai des Anglais richting Nimy.

Vervolgens slaat u linksaf naar de Rue des Viaducs.

U bent nu vlak bij de spoorbrug. Onder de boog van de brug bevindt zich een gedenkplaat met een Engelse inscriptie.
Place-du-parc.JPG Place-du-parc-ancienne-chapelle-Visitandines.JPG Place-du-parc-monument-aux-morts.JPG
15 Gedenkplaat – Collegiale Sint-Waltrudiskerk
In het zuidelijke deel kunt u de gedenkplaat zien van de Britse troepen, die de meest opvallende herinnering vormt van deze Eerste Wereldoorlog.

Op 21 februari 1926 brengt Mgr. de Croÿ verslag uit bij de Kerkfabriek over een voorstel van de Britse regering om een herdenkingsmonument te bouwen in de Collegiale Sint-Waltrudiskerk. Tijdens de zitting van 21 mei 1926 aanvaardt de Kerkfabriek uiteindelijk het voorstel op basis van de voorgelegde documenten. Als toezichthoudende instantie keurt op 7 juni 1926 ook het college van burgemeester en schepenen van de stad Mons de plaatsing goed.

De officiële inhuldiging vindt plaats op 11 november 1926 “binnen in de tempel, links nadat men binnentreedt langs de inkom aan de Place du Chapitre”. De gedenkplaat wordt nadien overgeplaatst naar de westelijke inkom van de Collegiale (onder de orgels). Dit gebeurde vermoedelijk tussen 1951 en 1956, ter gelegenheid van de herstellingswerken van de binnenportieken van de Collegiale. Vanaf dan bevindt ze zich in de zuidelijke vleugel, rechts bij het binnentreden.

U verlaat de kerk langs de Rue du Chapitre en slaat rechtsaf naar de Rue Notre-Dame Débonnaire. Hier vervolgt u de weg tot de Place du Parc.
Collégiale-Sainte-Waudru-plaque14-18.JPG Copyright Gregory Mathelot - DSC_8771 - 002.jpg Copyright Gregory Mathelot - _DSC6515 - 020.jpg Copyright Gregory Mathelot - _DSC5835 - 009.jpg
230 meters hoogteverschil
 • Starthoogte : 59 m
 • Aankomsthoogte : 57 m
 • Maximale hoogte : 100 m
 • Minimale hoogte : 29 m
 • Totaal positief hoogteverschil : 230 m
 • Totaal negatief hoogteverschil : -232 m
 • Maximaal positief hoogteverschil : 31 m
 • Maximaal negatief hoogteverschil : -62 m