Het is een feit dat Van Gogh bijzonder veel talent had, niet alleen met het penseel maar ook met de pen, zoals blijkt uit de talloze brieven die hij aan zijn familie of vrienden geschreven heeft. In zijn typerende stijl verkondigt hij zijn mening over de samenleving, de kunst of zelfs zichzelf. De brieven die Van Gogh in de Borinage schreef, zijn minder talrijk omdat zijn persoonlijke relaties met zijn familie op dat moment erg gespannen waren. Ze zijn echter getuigenissen van zijn persoonlijke relatie met zijn broer Theo maar ook met de Borinage waar hij, zoals hij schreef, “zijn bijbel neerlegde om zijn penselen terug op te nemen”.