De geschiedenis van de Borinage hangt volledig samen met die van de steenkoolontginning. Het woord ‘Borinage’ is afgeleid van ‘borin’ wat een bijnaam was voor de mijnwerkers uit de regio Mons en Noord-Frankrijk. Vandaag wordt het woord gebruikt voor alle inwoners van deze regio die het zwart van vroeger heeft ingeruild voor het groen van de natuur.

 
De industriële ontginning van steenkool zet de traditie van ambachtelijke steenkoolwinning verder die al sinds de dertiende eeuw en masse gebeurt in deze regio. Tijdens de industriële revolutie van de negentiende eeuw beleven de mijnen hun topperiode. In die tijd moet er heel diep geboord worden om nieuwe steenkoollagen te vinden wat regelmatig leidt tot « grauwvuur » : een plotse explosie veroorzaakt door ontsnappend mijngas. Het was ook een tijdperk dat getekend werd door pure miserie bij de arbeiders en sociale onrust. Van de rijkdom die de Borinage als grootste steenkoolbekken van Europa genereerde, zagen zij weinig of niets.

 
Het is in deze historische context dat Vincent van Gogh zich komt nestelen in onze regio.