• Dit netwerk bestaat uit vrijwilligers (“peters” en “meters”) die instaan voor de promotie en het onderhoud van het knooppuntennetwerk in het Cœur du Hainaut.
  • Peters en meters kunnen zich inschrijven via het formulier achteraan deze flyer.
  • De peters en meters moeten jaarlijks minstens twee testen afleggen op een traject naar keuze en in overleg met het Maison du Tourisme van hun regio.
  • Van peters en meters wordt verwacht dat ze eventuele problemen en/of afwijkingen op het aan hun toegewezen traject opsporen en melden aan hun Maison du Tourisme.
  • De peters en meters ontvangen van hun Maison du Tourisme een gepersonaliseerd dossier waarin ze technische en andere aspecten vinden over dit vrijwilligersnetwerk, zoals bijvoorbeeld het melden van problemen via een mobiele applicatie.

Als dank voor uw deelname aan ons vrijwilligersnetwerk kunt u rekenen op tal van verrassingen!