Plaats van het werk: Place d'Harveng - 7022 Harveng

Het werk toont het kasteel van Harveng en is van de hand van kunstenaar Piotr Szlachta. Het werk, dat zich qua stijl tussen het impressionisme en de klassieke schilderkunst situeert, brengt de bezoeker terug naar vroegere tijden. Het fresco is onlosmakelijk verbonden met het kasteel en zijn omgeving, en vertrekt van het dorpsleven en de grote erfgoedelementen van het dorp.