Plaats van het werk: Rue de l'église 6 te 7034 Obourg

Iena Cruz, een kunstenaar van Italiaanse afkomst, slaagde erin een magische tekening te maken over het natuurreservaat van Obourg. De vos wordt in deze context vergezeld van een aalscholver, twee dieren die regelmatig gespot worden in het reservaat.