Plaats van het werk: Rue de Mons 46 - 7011 Ghlin

De glasindustrie is tekenend voor de geschiedenis van de regio. Dynam brengt in zijn werk de arbeiders uit deze industrie onder de aandacht.

Begeleidende tekst van de kunstenaar:
De muurschildering Souffleur de verre is een werk dat ik heb gemaakt in Bergen.
Ik heb geprobeerd om op de voorgrond een personage af te beelden dat aan het werk is. Aan zijn kleding is duidelijk te zien dat hij Marokkaans is. Hij en ik hebben dezelfde achtergrond en die achtergrond is de rode draad in mijn werk.
Ik heb gekozen voor levendige kleuren om een contrast te creëren tussen het realistische personage en de grafische achtergrond.