Plaats van het werk: Avenue du Champs de Bataille 476 - 7012 Flénu

Michail Nicolaï is afkomstig uit Luik. Hij is een autodidactisch muralist die altijd een grote belangstelling heeft gehad voor de wereld van de steenkoolwinning. Vanwege zijn Italiaanse afkomst is de link met dit universum voor hem zeer persoonlijk. Zijn grootvader vertelde hem, toen hij nog een kind was, verhalen over de steenkoolmijn met zijn vrienden.
Als een herinnering aan zijn kindertijd brengen zijn werken over de steenkoolwinning hem steevast terug naar zijn jeugd. Elk werk getuigt van een grote trots voor deze arbeiders.