Plaats van het werk : Rue des Chartriers, 2 - 7000 Mons

De Spaanse kunstenaar Taquen herinnert ons er met een zekere poëzie aan dat symbolen soms de weergave van een pijnlijk verleden zijn, in casu de klaproos; de bloem van de herinnering bij uitstek. Zijn schilderkunst is een interpretatie en uiting van een werkelijkheid die we nooit meer mogen vergeten... Op de plaats waar ooit bommen vielen, groeien vandaag klaprozen.