Oude bomen zijn het symbool van wijsheid, lange levensduur en sereniteit. Ze staan centraal in de cultuur van de mens. Ze zijn de bakermat van de natuur en onze landschappen en we groeien met hen mee en creëren soms verbazingwekkende verhalen. De eik van Herchies biedt zijn eigen verhaal, vol spiritualiteit van in de oude geschiedenis. Al eeuwenlang knielen generaties aan zijn voet neer om zijn kracht op te roepen, hopend op genezing van kleine of grote kwaaltjes.
 

Een vreemde geneeskunde

Hoeveel spijkers zitter er in de schors van de eik van Herchies? Ze zitten soms op meer dan 2 meter hoog en symboliseren een overtuiging die in het dorp vereeuwigd is. De traditie van genezende bomen dateert van het begin der tijden en ook nu nog geloven sommige primitieve bevolkingsgroepen in de wereld in hun onfeilbare cultus. We roepen de krachten van de natuur op door het inbrengen van een spijker in zijn schors met daaraan een doek dat wordt gewreven op het zieke lichaamsdeel van de patiënt. Het object geeft zo het lijden door aan het gezonde hout om vrouwen, mannen en kinderen te helpen genezen. Zou onze oude eik over genezende krachten beschikken? Moeilijk te bevestigen maar de regelmatige bezoekjes van de bevolking doet het mysterie leven waardoor het een heilige plaats wordt.
 

 

Een vredige plaats

De plaats is voornamelijk rustig en sereen. Onze eik is op enige afstand van het dorp gelegen, aan de rand  van een veld en staat nederig ten midden van de wind en de vogelzang. Het zicht is ontroerend, de tijd lijkt wel stil te staan. We kunnen het niet nalaten te denken, als we de duizenden spijkers en stukken stof waarnemen, aan de personen die zijn gekomen om zijn kracht op te roepen. Hier vergeten we alles, de aanwezigheid van de oude eik werkt betoverend en kalmerend. De bloemen aan zijn voet en de aangestoken kaarsen zijn allemaal berichten en gebeden die aan hem zijn gericht. We roepen hem op, we bedanken hem in alle eenvoud, steeds met groot respect. Hij is net als een vriend die nooit oordeelt.
 

Een woelige geschiedenis

De inwoners van het dorp houden van hun eik, ze zijn er erg aan gehecht. Er wordt niet over gesproken, het is als een geheime tuin die er is, een vertederend stuk erfgoed dat met ontzag wordt behandeld. Elkeen heeft een relatie met de boom zoals gewild, soms wordt er gewoon een wandeling gemaakt om de plaats levendig te houden. Zijn geschiedenis kwam echter bijna tot een einde. In 1954 werd al een oude eik geplant op deze plaats maar hij werd ziek, stierf af en liet de bevolking in grote beroering achter. Er werd besloten om een jonge eik te planten om de traditie verder te zetten. 60 jaar later was de boom volgroeid en behield hij zijn genezende kracht, zonder twijfel door toedoen van de magie van de plaats. Hij werd geklasseerd door het Waalse Gewest in 1985. België telt vandaag nog enkele genezende bomen, maar hun aantal daalt want ze worden niet meer vervangen. Indien u een tegenkomt, denk eraan, bomen moeten worden gerespecteerd, ze leiden ons in het leven.
 
Goed om weten : de eik met spijkers bevindt zich in rue des Chats in Herchies.