De site van Le Grand-Hornu is sinds juli 2012 opgenomen op de lijst van het UNESCO-werelderfgoed en een parel van het Europees industrieel erfgoed uit de 19de eeuw. Dit pronkstuk uit het erfgoed is een van de belangrijkste platformen voor hedendaagse kunst in België. Stel je een enorm mijncomplex voor dat gebouwd is in de 19e eeuw en als tegenspeler fungeert voor werken van designers van over de hele wereld en je hebt de site van Le Grand-Hornu, een uitzonderlijke site dat het Musuem voor Hedendaagse Kunsten van de Fédération Wallonie-Bruxelles (Mac's) en het Centrum voor Innovatie en Design (CID) herbergt.  

Design in een voormalige kolenmijn... de combinatie kan verrassen. En dat doe hij ook! Al voordat ze door de deuren van dit cultureel centrum gaan, kan de site de bezoekers verbazen. Het is het werk van een visionair, Henri De Gorge, die in het begin van de 19e eeuw een ultra modern complex bedacht waarin mijnwerkers woonden en werkten. De Grand Hornu is opgenomen op de werelderfgoedlijst van de Unesco en één van de mooiste getuigen van de industriële revolutie in België.
 

Het Mac's (Museum voor Hedendaagse Kunsten)

Het Museum voor Hedendaagse Kunsten (MAC’s) is één van de mijlpalen van culturele projecten van de Federatie Wallonië-Brussel. Deze nieuwe ruimte die gewijd is aan de hedendaagse creatie en ontworpen is door Pierre Hebbelinck - één van de belangrijkste acteurs van de architecturale heropleving in Wallonië - schrijft zich in in de continuïteit van de omschakeling van de site begonnen aan het einde van de jaren 80 door de permanente afgevaardigde Claude Durieux. In de optiek van een politiek van aankoop en van tentoonstellingen van internationale allure, werd de artistieke directie van het museum toevertrouwd aan Laurent Busine, vaandeldrager van het project sinds 1991. Het is in januari 2016 dat Laurent Busine met het pensioen gaat en draagt het MAC's over aan Denis Gielen zijn opvolger.

Hoewel er geen enkele zaal is gewijd aan een permanente tentoonstelling, verkiest de verzameling dezelfde reflectiepistes over hedendaagse, internationale kunst als die wordt nagestreefd tijdens tentoonstellingen, namelijk : het verband tussen het geheugen, de plaats en de poëzie. Open voor een veelheid aan genres en disciplines, zoals haar naam al aangeeft, richt het Museum voor Hedendaagse Kunsten haar aandacht zowel op traditionele vormen van de artistieke praktijk (schilderkunst, beeldhouwkunst, …) als op haar moderne (fotografie, installaties…) of hedendaagse gedaanteverwisselingen (video, multimedia…). Met een dienst van culturele animaties, aanwezig vanaf het prille begin, richt het museum haar missie op "het opvoeden van de blik ".
 
Talloze belgische en internationale kunstenaars werden reeds getoond, waaronder : Luciano Fabro, Giuseppe Penone, Marie José Burki, Anish Kapoor, Patrick Corillon, Jean-Luc Mylaine, Robert Mappelthorpe, Christian Boltanski, Ann Veronica Janssens, Thierry De Cordier, Gilbert and Georges, Art and Language,…

http://www.mac-s.be
 

Het CID (Centrum voor Innovatie en Design)

Vandaag herbergt deze majestueuze site, die zich uitstrekt over 4 hectare, het MAC's, een museum van hedendaagse kunst, en dit beroemde Centrum voor innovatie en Design. Bijzonder aan het CID is dat het geen eigen collecties heeft. Het leeft op het tempo van de tentoonstellingen die het presenteert. Van het ene jaar tot het andere, van de ene maand tot de andere zult u andere werken ontdekken. Elke tentoonstelling brengt haar ontdekkingen en vragen met zich mee. Want het belangrijkste doel van het CID is wel degelijk u vragen stellen. Zoals Marie Pok, de directrice, het zo treffend zegt: 
"Design is een discipline die ons allemaal aangaat. Een stoel, een lamp, een tandenborstel, een bus... zijn voorwerpen die ons allemaal aangaan.”
Het CID onderzoekt onze relatie met het voorwerp. Als kenner of beginner in design kun je je alleen maar vragen stellen: waarvoor dient dit voorwerp? Wat heeft de kunstenaar willen zeggen door het in die vorm te presenteren? Waarom heeft hij dat materiaal gebruikt?
 
 

Je zekerheden overschrijden

De maker van de Grand-Hornu was een visionair, de designers geven ons vaak een beeld van de toekomst...  Innovatie staat centraal in het culturele project van het CID. Innoveren is normen, manieren van denken en doen ingrijpend veranderen. Met zijn keuzes wil het CID de burger ertoe brengen om zijn weerstand tegen wat hem niet vertrouwd of onbekend is, te overwinnen. Dat is niets meer dan een oproep tot openheid naar de ander toe. 

Toekomstprojectie

Zo bevordert het CID eigentijds design door middel van een programma van tentoonstellingen en bemiddelingsactiviteiten met de nadruk op innovatie, experimenteel onderzoek, de opkomst van nieuwe onderzoeksthema's en -horizonten op het gebied van design, architectuur en grafische vormgeving. De grote designers van vandaag komen in contact met minder bekende kunstenaars. Of ze nu beroemd zijn of niet, ze raken ons allemaal. Door middel van een breed scala van tentoonstellingen maakt het CID het publiek bewust van een cultuur van design en architectuur. Het bevraagt, bestudeert en verklaart deze cultuur in dialoog met de makers, de onderzoekers, maar ook de burgers. En als u nu ook eens zou deelnemen aan het debat?     

http://www.cid-grand-hornu.be