Stel u voor, 65 hectare moerassen en vijvers zover het oog reikt. Om u een idee te geven, dat is ongeveer zo groot als 130 grote voetbalvelden! En u hoeft niet naar de Camargue of naar een Scandinavisch land om te genieten van dat uitzicht. Neen, deze bucolische plaats ligt ten oosten in het hart van het natuurreservaat van Marionville.
 
De geschiedenis van het natuurreservaat van Marionville gaat zo : weglopers zijn plaatsverkopers! Deze moerassen en vijvers waren niet altijd zo vredig! Enkele decennia gelden bestonden ze bijna niet. Vroeger stroomde hier de Haine. Deze rivier, die tegenwoordig gekanaliseerd is, kronkelde door de vochtige weiden en speelde verstoppertje met de knotwilgen tot de mens tussenkwam.

De mensenhanden

De steenkoolontginning zou zowel de loop van de geschiedenis als de landschappen van de streek veranderen. Kort na de Tweede Wereldoorlog verzakten de terreinen om plaats te maken voor een uitgestrekte waterplas in het midden van de weiden. De weiden werden weinig bruikbaar en werden geleidelijk door de boeren verlaten. Maar de natuur houdt niet van de leegte... En deze nieuwe moerassige zones trokken algauw een wilde fauna en flora aan. In 1978 werd het natuurreservaat van Marionville, uitgestrekt over de gemeenten Saint-Ghislain en Quaregnon, geboren.
 

 
 

Aangelegde wandelpaden

Wat kunnen we er tegenwoordig zien? Al het moois wat de natuur te bieden heeft! Een wandelpad (3 km heen-terug) werd aangelegd op een voormalige spoorlijn. Het leidt tot twee observatiepunten gelegen aan de rand van het belangrijkste meer. Aan beide kanten van het pad staan wilgenstruiken en meidoornstruiken die een vrolijke kolonie vogels een thuis bieden : tjiftjafs, mezen, roodborstjes en andere zangvogels. Niet altijd gemakkelijk om te observeren voor de nieuw bekeerden, maar deze kleine gevleugelden zullen u toch verbazen met hun karakteristieke lied. Een waar openluchtconcert!
 

De natuur observeren

Een bij de observatiepunten aangekomen, open uw ogen en oren. De fauna die zich schuilhoudt in het reservaat zal u imponeren... Maar opgelet, deze dieren zijn charmant maar vooral erg schuw, u moet erg discreet zijn om ze te kunnen spotten. De grijze meeuw, de Belon bergeend, de Blauwborst zijn enkele opmerkelijke nestvogels die aanwezig zijn. Dankzij de diversiteit van de omgeving waaruit het natuurreservaat bestaat, gedijt elke soort er. De Rietzanger of zelfs de Blauwborst waarderen het comfort van het riet terwijl in het noordelijk deel bezet door kleine waterpartijen , de eenden het geluid van de amfibieën en allerlei soorten andere insecten beantwoorden. Het is trouwens in dit deel dat we blaasjeskruid vinden, een zeldzame, vleesetende waterplant! Pas op, deze plant is in staat om in een duizendste van een seconde haar prooi op te slokken... 

Goed om te weten : aangelegde parking in Tertre, in de rue Olivier Lhoir, tussen de rue des Marionville en de spoorwegovergang. Vrije toegang Begeleide bezoeken mogelijk met de vereniging Natagora: www.natagora.be