Langs de snelweg Brussel-Parijs hebben, ter hoogte van Hensies, de twee enorme pylonen met een gestileerde hand erop ongetwijfeld al uw aandacht getrokken. Sinds de oprichting ervan in 1972 op de plaats van de voormalige grenspost staat het werk van Jacques Moeschal symbool voor de vriendschap tussen België en Frankrijk.  Moeschal, die in 1992 tot de adelstand werd verheven door koning Boudewijn, is waarschijnlijk de meest internationaal bekende Belgische “monumentalistische” kunstenaar. 
 

Een kunstenaar, een filosofie

Moeschal , geboren in Ukkel in 1913, studeerde architectuur en beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Brussel. Voor hem moest een beeldhouwwerk, om niet tot een eenvoudige vorm te worden herleid, geïntegreerd worden in een context van het openbare leven. Moeschal bracht zijn leven door met het zoeken naar zeer symbolische plaatsen, herkenningspunten op de weg van de mensen. "Op weg gaan is altijd een noodzaak, een genoegen en een risico geweest voor de mens. Daarom heeft hij zijn etappes altijd willen afbakenen met tekens die hem hielpen, hem leidden en hem geruststelden: grote grensstenen, graven, kruiswegen, kruisen, kilometerpalen en wegwijzers... deze tekens zijn niet alleen herkenningspunten maar ook symbolen en getuigenissen: de mens is hier geweest en heeft zijn sporen nagelaten... ", zo schreef hij. 
 
 
 

De vriendschap tussen Frankrijk en België

Al zijn realisaties weerspiegelen de zorg om de ruimte van hoofdwegen in te richten en de mens de troost te verschaffen van een artistieke aanwezigheid. Het Signaal van Hensies is van die aard. De 57 meter hoge betonnen constructie bestaat uit twee verticale pylonen, de ene in Frankrijk en de andere in België. Op de top heeft de kunstenaar twee handen uitgebeeld die de ontmoeting en de vriendschap tussen de twee landen illustreren. De symboliek is mooi en de plek bijzonder geschikt ervoor. Met de Europese eenmaking zijn de grenzen van de voormalige grenspost verdwenen en ze worden zo op juiste manier ingevuld. Een kunstwerk ter herinnering.
 

Over de hele wereld

Moeschal, die in 2004 overleden is, installeerde gedurende zijn hele carrière monumentale werken in België en over de hele wereld. De Naamsepoort in Brussel in de Gulden Vlies-wijk heeft zijn “Moeschal”. Een vat van staal en licht van 5 ton dat het stadslandschap met harmonie en esthetiek reorganiseert. Dit 'Lichtteken' bestaande uit 3 pijlen van geborsteld staal van 10 meter hoog past perfect in de wijk sinds 1999. Een ander project van formaat, de "Lichtvanger", het symbool van de Olympische spelen in Mexico in 1968. Het 20 meter hoge monument werd gebouwd bovenop een oude Maya-piramide (die ontdekt werd tijdens de werken) langs de "Weg van de vriendschap". Zijn “schijf” gaf de ingang van het Olympisch dorp aan, een voorbereidende maquette van het werk kan bezichtigd worden in de tuinen van het Museum van Elsene. Nog in België geeft ook een ander werk de ingang van het land aan, langs de snelweg van Gent-Lille, in Aalbeke. Voor de liefhebbers: de voet van de Zuidertoren in Brussel vertoont in de voorgevel een fonteinsculptuur van Moeschal in roestvrij staal. Bravo aan de kunstenaar!