Na 40 jaar in het onderwijs vestigde Renata Gemma zich uit liefde in Thulin. Ze heeft het mooie accent van haar geboortestreek Lombardije behouden evenals een groot verlangen om nuttig te zijn in het dorp. In 2006 sloot ze zich aan bij de ASBL Femmes Immigrées et Culture om haar engagement voor de Italiaanse gemeenschap voort te zetten en haar actie uit te breiden tot alle gemeenschappen van Hensies. De voormalige mijnbouwstad is een ware mozaïek van culturen en telt maar liefst 26 verschillende nationaliteiten. 
 

Beter samen leven

Om samen te komen, de integratie te bevorderen en de barrières te doorbreken, kwam Renata in 2012 op het idee om een moestuin aan te leggen in het midden van de gemeente. Bestaat er een betere plek om elkaar te leren kennen? In een moestuin gaat iedereen verder dan de gevestigde ideeën en de vooroordelen, iedereen deelt hetzelfde belang: het werk van de aarde. Openheid en nieuwsgierigheid ontstaan er spontaan tussen de mensen wanneer zij elkaar ontmoeten. De communicatie wordt vergemakkelijkt, men deelt zijn kennis, geeft raad; dat vergemakkelijkt het contact en stelt de mensen in staat om elkaar een beetje beter te leren kennen. De tuin is ook een manier om nieuwe inwoners van het dorp te verwelkomen. 
 
 

Een moestuin naast de school

In 2012 werd dus de achthoek met zijn acht percelen aangelegd in de buurt van een gemeenteschool. De vrouwen verbouwen er groenten uit hun land van herkomst: Spanje, Turkije, Algerije, Marokko, Rusland en zijn buurlanden, Equatoriaal Afrika en uiteraard Italië en België zijn vertegenwoordigd. Dankzij de medewerking van het onderwijzend personeel worden de kinderen ook gesensibiliseerd voor culturele diversiteit en respect voor de ander. De senioren openen de deuren voor de kinderen, ze ontdekken elkaar en er worden in alle rust banden gesmeed. De moestuin is niet alleen een fantastisch instrument voor samenhorigheid maar ook een eenvoudig en praktisch middel om hen aan te moedigen om gezonde en natuurlijke producten te eten. De grootste beloning, buiten de oogst, is de vaststelling dat kinderen op die leeftijd verschillen als normaal beschouwen. 
 

Stap voor stap in de goede richting

De moestuin is een mooi voorbeeld van een collectieve ruimte die banden bevordert en versterkt. Met inachtneming van het door de natuur opgelegde ritme bouwt iedereen er beetje bij beetje nieuwe relaties op. Het geeft alle deelnemers ook het gevoel greep te hebben op hun dagelijks leven, de beste manier om zich goed te voelen. Elk jaar wordt er een oogstfeest georganiseerd met de producten van de tuin. Het maakt het mogelijk de geoogste groenten met de bevolking van het dorp te delen, maar ook en vooral een aangenaam moment door te brengen.