Download de app URBASTEP op IOS en Google Play..

De app URBASTEP bevordert de sociale en culturele integratie van alle burgers, met inbegrip van personen met een handicap. Op het homescherm kun je kiezen uit opties zoals evenementen, restaurants, hotels, vervoer, diensten, maar krijg je ook juiste, duidelijke en nauwkeurige informatie over de specifieke toegankelijkheid van deze locaties ter bevordering van je volledige autonomie. URBASTEP is in de eerste plaats een app die je jouw mobiliteitsproblemen laat vergeten en je in staat stelt om een stad als Mons met plezier te ontdekken. Deze app is bedacht en ontwikkeld als een duurzaam, flexibel en intuïtief bruikbaar technologisch instrument dat deel uitmaakt van de opkomst van een toekomstige "Mons - Stad voor Iedereen”.