• Reserveringen
Reserveringen kunnen worden aangevraagd van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u30 (behalve op feestdagen) en moeten minstens 15 dagen op voorhand schriftelijk (e-mail of brief) worden bevestigd. In deze schriftelijke aanvraag moeten de datum, het tijdstip en de taal van de rondleiding worden gespecificeerd, samen met het aantal personen en het profiel van de groep (kinderen, volwassenen, senioren, bijzonderheden,...). Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het verzenden van het formulier niet mag worden gelijkgesteld met een bevestiging van uw bezoek. De Dienst voor Toerisme zal een schriftelijke bevestiging opsturen naar de verantwoordelijke van de groep. Groepen die dit document niet ontvangen hebben 10 dagen vóór hun bezoek, worden verzocht om contact op te nemen met de reserveringsdienst op het nummer +32 (0)65/33.55.80.
Op de dag van het bezoek meldt de verantwoordelijke van de groep zich met de technische fiche aan op de plaats die wordt vermeld in die fiche.
Voor excursies (daguitstappen met middagmaal) moet een voorschot worden betaald, dat overeenkomt met 80% van het totaalbedrag. Het voorschot moet 10 dagen op voorhand worden gestort (vermeld in de officiële bevestiging, ondertekend door de directie). De naam van de groep en de datum van het bezoek moeten worden vermeld bij de mededeling. De
rest van het bedrag wordt betaald na de excursie door facturering. Zonder betaling van het voorschot wordt de reservering niet in aanmerking genomen.
In geval van annulering (behalve in geval van overmacht) binnen een termijn van minder dan 8 dagen vóór het bezoek, behoudt de Dienst voor Toerisme dit voorschot (als afkoopsom).
Indien de groep op de dag van het bezoek minder dan 20 personen telt, rekent de Dienst voor Toerisme een forfaitair bedrag aan dat overeenstemt met een effectieve deelname van 20
personen.
Voor rondleidingen moet het volledige bedrag (prestatie(s) van de gids(en) en/of tickets) op voorhand worden betaald aan de Dienst voor Toerisme:
- Via overschrijving uiterlijk 10 kalenderdagen vóór het bezoek op het rekeningnummer, met vermelding van de referentie, de naam van de groep en de datum van het bezoek bij de
mededeling.
- Met kredietkaart (Visa/Mastercard) minstens 3 werkdagen vóór het bezoek, telefonisch op het nummer + 32 (0)65/40.53.46 van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u30.
- Via facturering enkel voor scholen, overheidsdiensten en bedrijven na goedkeuring van de Dienst voor Toerisme. Na verzending van de bevestiging, ontvangt u een factuur PRO FORMA die uiterlijk 10 kalenderdagen vóór het bezoek moet worden betaald, anders wordt de reservering geannuleerd. Het aantal ingeschreven deelnemers wordt dus in rekening gebracht enkan niet meer worden gewijzigd. Groepen die een factuur voor voldaan wensen te ontvangen, moeten dit vermelden op hun reserveringsformulier en de gegevens voor de verzending meedelen (naam en voornaam van de penningmeester, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, btw-nummer (indien nodig) en de gewenste vermeldingen).
Een gids kan 1 tot 20 personen voor zijn rekening nemen. Bij meer dan 20 personen moet een tweede gids gereserveerd worden.
Elke aankoop van tickets is definitief. Terugbetaling is niet mogelijk.
  • Vertraging
Gelieve contact op te nemen in geval van vertraging:
- van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u30: met de dienst Onthaal van visitMons op het nummer +32 (0)65/40.53.46.
- op zaterdag tussen 9u30 en 17u30: met de receptie van visitMons op het nummer +32 (0)65/33.55.80.
- op zon- en feestdagen tussen 9u30 en 16u30 (van 1 november tot 31 maart) of tussen 9u30 en 17u30 (van 1 april tot 31 oktober): met de receptie van visitMons op het nummer +32 (0)65/33.55.80.
- buiten de kantooruren: met de gids (contactgegevens vermeld op de schriftelijke bevestiging van het bezoek).
In dat geval kan de rondleiding worden ingekort of verlengd, afhankelijk van de beschikbaarheid van de gids. Na 30 minuten wachten zonder nieuws van de groep is de gids niet langer beschikbaar en moet de rondleiding volledig worden betaald (behalve in geval van overmacht).
  • Annulering
Annuleringen moeten minstens 8 werkdagen vóór de datum van het bezoek (behalve in geval van overmacht) worden meegedeeld. Dit moet schriftelijk gebeuren (e-mail of brief), de datum van de post of het e-mailbericht geldt als bewijs. Indien reserveringen niet tijdig worden geannuleerd en de groep niet komt opdagen op de dag van het bezoek (behalve in geval van overmacht), wordt er geen terugbetaling gedaan en worden de prestaties van de gids(en) en de maaltijden (in geval van excursies) in rekening gebracht. De Dienst voor Toerisme behoudt het reeds betaalde bedrag.
  • Tarieven
De prijs van de rondleidingen omvat enkel de prestaties van de gidsen en eventueel toegang tot musea/tentoonstellingen. De prijzen van de excursies zijn ‘all-inclusive’, met
uitzondering van vervoer en drank: rondleidingen, gids(en), inkomprijzen voor de verschillende sites van het programma dat afgesproken is met de Dienst voor Toerisme, lunch (drank niet inbegrepen), documentatie (privéaankopen niet inbegrepen) - diensten inbegren.