Het belfort heeft ons geduld op de proef gesteld, maar in de lente kunnen we weer tot boven gaan !

Je vraagt je misschien net als ik af waarom de restauratie zo lang geduurd heeft. Ik heb de vraag gesteld aan Richard Benrubi, voormalig directeur van de technische dienst van de stad. Richard Benrubi heeft 30 jaar lang toezicht gehouden op de restauratiewerkzaamheden van het belfort.

 

Richard, hoe komt het dat de werkzaamheden aan het belfort zo lang geduurd hebben?

Ten eerste omdat er heel veel gerestaureerd moest worden en dit alles heel wat gekost heeft. Er had slechts één enkele restauratie van enige omvang plaatsgevonden sinds de bouw van het belfort. Die heeft 17 jaar in beslag genomen, van 1846 tot 1863, en omvatte alleen de buitenkant en in mindere mate de stabiliteit. Volgens mij hadden we niet echt inzicht in de omvang van de restauratiewerkzaamheden. Iedereen wist al sinds de jaren '60 dat het belfort in slechte staat was, maar niemand had ooit gedacht dat het zo erg zou zijn.
 

Tot de grote banier naar beneden viel in het Parc du Beffroi …

Ja, dat was in 1965 tijdens eenstorm. Dit was het eerste alarmsignaal. In 1976 is de draagsteen van het eerste balkon gebroken en in het park gevallen. Ik was toen sinds een jaar directeur van de technische dienst en ik zei bij mezelf dat er echt actie ondernomen moest worden. We hebben een lijst laten opstellen om alle problemen van het gebouw op een rij te zetten en daarna hebben we geprobeerd om de overheid te sensibiliseren. De beslissing is echter niet zomaar gevallen, men moest de nodige fondsen verzamelen en voor miljoenen subsidies vragen aan de Franse Gemeenschap. Je kan de renovatie van een belfort niet vergelijken met die van een huis. In 1980 hebben we een grote stadsrenovatie gelanceerd. De directrice van het erfgoed van de Franse Gemeenschap waardeerde onze acties en heeft het dossier onder handen genomen. In september 1983 belde ze me om te zeggen dat ze budgetten zou voorzien om de werkzaamheden aan het belfort te starten!
 
 

Dacht u in 1983 dat de werkzaamheden tot 2014 zouden duren?

Nee, helemaal niet. Ik dacht ook niet dat er zoveel werkzaamheden nodig zouden zijn. In 1983 moest er dringend gehandeld worden. We hebben de daken gerestaureerd. De eerste fase was af na iets meer dan een jaar. Het proces was gestart en we hadden zicht op wat er gedaan moest worden.

We moesten in fasen werken om een dergelijk gebouw echter van boven tot beneden te restaureren, eenvoudigweg omdat we subsidies moesten krijgen naarmate de werkzaamheden vorderden. Er waren een aantal verrassingen die voor vertraging zorgden, maar om heel eerlijk te zijn lagen het gebrek aan subsidies en de administratieve problemen aan de basis van de lange duurtijd. Het project moest een aantal keer aangepast worden. Volgens mij is de renovatie zeker geslaagd. Ons belfort kan er weer enkele eeuwen tegenaan, we hebben goed werk geleverd.

Wat betekent het belfort voor de inwoners van Mons?

Het belfort maakt deel uit van de familie. Twee dagen geleden werd ik aangesproken door mijn buurvrouw, ze voelde zich verloren want er werd gewerkt aan de klok van het belfort en nu kon ze niet zien hoe laat het was terwijl ze haar boodschappen deed. Een andere mevrouw vertelde me dat ze in 1940 naar Frankrijk vluchtte. Toen ze jaren later terugkeerde, heeft ze geweend van emotie wanneer ze zag dat het belfort geen schade had geleden onder de bombardementen tijdens de oorlog. 

Werd het belfort nooit beschadigd door oorlogen sinds de bouw ervan?

Nee, er was nooit sprake van zware schade. Er is nochtans heel wat gebeurd in het belfort! Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft het dienst gedaan als uitkijktoren voor de Duitsers. Tegen het einde van de oorlog eisten de Duitsers het metaal op en wilden ze de klokken afnemen. Om deze waardevolle stukken te redden, hebben de inwoners van Mons aanvaard dat er tijdens de bezetting concerten plaatsvonden. Op 11 november 1918 - de dag waarop Mons bevrijd werd - heeft beiaardier Fernand Redouté om 5 uur 's morgens het lied van de Doudou, de Marseillaise en God save the Queen gespeeld. Wat moet de stad euforisch geweest zijn! Tot voor kort diende de sirene in de koepel om de brandweer te waarschuwen bij brand, maar 7 of 8 jaar geleden werd ze verwijderd.
 
Heeft u enkele anekdotes voor ons?

Het belfort heeft altijd deel uitgemaakt van ons dagelijkse leven. Het werd zelfs gegijzeld! In de jaren '50, midden in de schoolstrijd hadden studenten zich opgesloten in het gebouw en spandoeken uitgehangen. Tijdens de Cubacrisis in 1962 drongen er weer studenten binnen in het belfort om er de sirene te laten loeien. Sommige inwoners dachten dat er oorlog uitgebroken was!

Binnen enkele weken zal het belfort de deuren openen met een hypermodern interpretatiecentrum. Wat vindt u daarvan?

Ik ben trots op het verrichte werk. Het belfort is dé realisatie van mijn carrière. Ik ben drie jaar geleden op pensioen gegaan, maar ik neem nog altijd deel aan de werfvergaderingen. Op 4 april zal er een hoofdstuk afgesloten worden, maar dat verheugt me. Ik hoop dat de inwoners van Mons blij zijn dat ze weer volop kunnen genieten van ‘hun’ belfort. 
 

Reacties

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.