De kapel van het Ursulinenklooster is een bewaarplaats zijn van het communale erfgoed van Mons en dienst doen als schrijn voor de werken en de activiteiten die eromheen georganiseerd worden.

Een multifunctioneel centrum!

De Artothèque staat centraal binnen de museumgroep en is tegelijk een centrum voor bewaring, onderzoek, restauratie en studie van erfgoed waar alle communale collecties verzameld worden. Het volledige erfgoed van Mons onder één dak!
De Artothèque is naast deze missie voor behoud ook een grote rol spelen bij de promotie van het erfgoed van Mons enerzijds door het virtueel toegankelijk te maken via de virtuele Artothèque, en anderzijds door de ‘verborgen’ taken binnen musea naar voor te brengen.

Een documentatiecentrum midden in de Artothèque!

Het documentatiecentrum van de musea van de Stad Mons krijgt zo'n 150 m² toegewezen in het hart van de Artothèque. De documentaire referenties houden verband met de communale collecties en het erfgoed van Mons: kunstgeschiedenis, kunst in België, hedendaagse kunst, kunst in Mons en Henegouwen, kunstenaars en kunststromingen in de collecties van de musea, museologie, de prehistorie, archeologie, architectuur in België en Mons, militaire geschiedenis, de geschiedenis van Mons, folklore ... al deze thema's komen aan bod in het documentatiecentrum. Het centrum moet een hulpmiddel vormen dat ten dienste van het publiek staat. Daarom is de toegang gratis en kan de digitale catalogus ter plaatse geraadpleegd worden of via de openbare bibliotheken van het netwerk van de Stad Mons.

Artothèque
Rue Claude de Bettignies, 1
7000 Mons